7 лесни начина да мотивирате някого

от на октомври 16, 2012
в Работа

Има два типа лидери: такива, които вярват, че могат да мотивират хората и такива, които вярват, че мотивацията идва отвътре. Аз категорично подкрепям втория тип лидери, така че за мен, обсъждането на начините за мотивиране и по-специално лесните – изглежда нелогично/ необяснимо/. И все пак не е съвсем така. Когато се опитваме да мотивираме хората, това което в действителност правим, е да ги насърчим да действат съгласно вече съществуваща мотивация, в идеалния случай по начин, който е в синхрон с целите /мисията/ на организацията.
Как да го направим?

Насърчаване и приветствайте добрите идеи.
Изяснете добре стратегическата цел на организацията и идеите, които са от значение за вашите нужди. Започнете и поддържайте диалог за критичните области, като например какви са причините за промените в моделите на потребление и променливото присъствие на ежеседмичните събития.
Позволете споделянето на идеи да става по много начини, било то формални или неформални. Провеждайте срещи с официални презентации с подробни планове за действие. Освен това, приемайте мнения по електронната поща и чрез метода на брейнсторминга,  като доизяснявате идеите в импровизирани разговори.

Не омаловажавайте/ не се гневете на лошите идеи.
Когато хората са насърчени да предлагат чудесни идеи, неизбежно е да излезе и някоя наистина неприемлива. Ако искате да създадете и поддържате среда, която да подкрепя иновациите и творческото решаване на проблемите, е необходимо да улесните безпристрастния подбор на идеите. /избистрянето на идеите./

Да припомним отново, представете ясно целите на компанията, приоритетите и нуждите й като начин за отсяване на идеите. Необходимо е да си зададете следните въпроси:

• Какво ще бъде постигнато чрез прилагането на тази идея?
• Каква е цената?
• Кои групи ще ви подпомагат? (Ще подпомогнат осъществяването на идеята)
• Какви алтернативни решения сте прилагали досега?
• Как ще изпробвате идеята?

Дайте допълнителни насоки, когато е необходимо.
При започване на нов проект или задача, дори най-ентусиазираните и добросъвестни служители трябва да разберат към какво се стремите (каква е целта). Някой могат да се препънат на моменти, изискващи вземане на решения, за които не са подготвени. Други, въпреки дълбочината на опита и познанията си, могат да заседнат на кръстопът /стигнат до задънена улица. За да вървите напред и да държите хората си ангажирани, изяснете им желаните резултати, предупредете ги за възможните проблеми и им помогнете при решаването на конкретните въпроси.

Съобразявайте задачите с таланта на хората.
Тези, които имат знания, умения и опит в някои дисциплини биха се справили значително по-добре от останалите, ако ги подпомогнете единствено като им дадете задачи свързани с техния талант. Тогава те ще проявяват инициативност, защото знаят как да започнат проекта, какви въпроси да зададат, за да определят неговия обхват и как да постигнат желаните резултати. Наясно са какви ресурси да обединят и с кои експерти да се консултират. Те самостоятелно ще управляват проекта до неговото завършване, защото знаят какви цели да си поставят, умеят да преценят дали са на прав път, и кога да съобщят, че са готови.
Може да възникнат обаче малки задачи, които са част от проекта, но /са далеч от /не се вписват с техните наклонности. Дайте тези задачи на друг или им покажете нагледно как да се справят, преди да се върнат към по-значимата работа.

Очаквайте големи резултати.
Вдъхнете увереност на екипа си като покажете, че очаквате да постигнат много добри резултати. Покажете им го като излъчвате вълнение от очакването на резултатите, а не като деспотично раздавате заповеди (команди). Подкрепете очакванията си като ги насърчавате, покажете голямо уважение към възможностите им, проявете разбиране, когато преодоляват трудности в работата си по някой нов проект, дайте им повече отговорности и т.н.

Проявете разбиране към личните проблеми на служителите си.
Семейни нужди, здравословни проблеми, и всякакви други неща от лично естество влияят негативно на мотивацията на хората. Истински мотивираните се концентрират върху предстоящите си задачите, без да обръщат внимание (са обсебени от) на проблемите си в личния живот. Някои събития обаче наистина изискват внимание. Например:
– големите крачки в живота, като наскоро сключен брак или появата на новородено;
– житейските кризи, като нещастен случай  в семейството;
– текущите проблеми, породени от някакви хронични заболявания.

В такива случаи осигурете на служителя си нужното свободно време и му окажете подходяща подкрепа. Резултатите няма да бъдат светкавични, защото е необходимо известно време на човек да се справи с последиците от катастрофата. Възможността за споделяне и на радостните и тъжните моменти от личния живот мотивира хората като им дава увереност, че могат да бъдат ангажирани в проекта, без да пренебрегват личните и семейните си нужди.

Покажете как чрез сглобяването на малките обикновени задачи, може да се получи нещо значимо.
Споделянето на личното виждане може да бъде вдъхновяващо.
Забелязал съм, че много хора (особено тези на нови длъжности) не се интересуват особено как ежедневните дейности могат да доведат до невероятно /светло/ бъдеще. Описването на цялостната картина предизвиква объркани и празни погледи. Вашите служители, доброволци, колеги и т.н. предпочитат да им дадете точни указания/инструкции/, за да са сигурни, че ще си свършат добре работата и по-бързо ще могат да се заемат с някакво по-вълнуващо начинание.
В крайна сметка, обаче цялостната визия и необходимите стъпки за постигането й имат смисъл. Когато хората видят ясно как някои действия ще ги отведат до желания резултат, те без колебание сами взимат правилните решения, подтикнати от вътрешната си мотивация.

Ако статията ви е харесала можете да я споделите:

Сподели своето мнение